Sociale raadslieden

E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
0570 547 300

Stichting Geef Niet Op!

Het steunen en helpen van kwetsbare mensen die geen aansluiting hebben in de samenleving en in armoede leven.

Stichting het Burgerweeshuis en Kinderhuis (BWK)

De Stichting het Burgerweeshuis en Kinderhuis (BWK) ondersteunt schoolgaande of studerende kinderen.

Het Vergeten Kind

Het Vergeten Kind is er voor alle kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland die opgroeien in een onveilige of instabiele situatie. We organiseren activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op hun leven. Tijdens deze activiteiten draait alles om ontspanning, samen plezier maken en positieve aandacht. We doen vooral veel actieve sport- en groepsactiviteiten en we zijn veel buiten. Ook verbeteren we opvanglocaties door deze leefomgevingen kindvriendelijk te maken, dit noemen we onze Hartenhuisprojecten.

Parentshouse Deventer

Ga je scheiden? Wil je in de buurt van je kinderen blijven wonen?
Parentshouses kan je daarbij helpen.

Voor kinderen met scheidende ouders moet nabijheid van beide ouders vanzelfsprekend blijven. Dit geeft kinderen de noodzakelijke warmte, veiligheid en vertrouwen in een periode van onrust en versterkt hun welzijn. Door het bieden van tijdelijke woonruimte waarbij beide ouders in buurt van hun kinderen kunnen wonen draag je bij aan het welzijn van de kinderen in een scheidingsperiode.

Leerlingenvervoer

Wie komt in aanmerking?
Voor leerlingenvervoer komt uw kind in aanmerking als hij/zij onderwijs volgt bij de volgende scholen:

  • basisonderwijs;
  • speciaal basisonderwijs;
  • (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • regulier voortgezet onderwijs, als er sprake is van een structurele handicap en de leerling daardoor niet zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan reizen.

 

Dierenvoedselbank

De voedselbank voor dieren in Deventer ondersteunt mensen met een inkomen onder het bestaansminimum door het verstrekken van diervoeding en andere benodigdheden voor hun huisdier.

Speelgoedbank de Boomhut

Welkom bij Stichting Speelgoedbank De Boomhut

In 2013 is de speelgoedbank opgericht, omdat wij van mening zijn dat elk kind recht heeft op eigen speelgoed. Helaas zijn er in Nederland nog voldoende gezinnen die in armoede leven en daardoor op elk vlak moeten bezuinigen, zo ook op speelgoed voor de kinderen. Vindt u dat ook uw kind speelgoed verdiend? Kom dan gauw langs bij Speelgoedbank De Boomhut te Deventer! We hebben speelgoed in de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar.

House of Hope

 “House of Hope” is een vrijwilligersorganisatie die, vanuit een christelijke identiteit, de helpende hand reikt naar hen die zich in een knelsituatie bevinden zonder hierbij onderscheid te maken naar religie of herkomst. We willen een open en respectvolle ontmoeting tussen mensen stimuleren, de leefbaarheid in de wijk/stad vergroten en het persoonlijk welzijn van mensen bevorderen. Kortom, onze slogan is dan ook: “Wij helpen mensen".

Stichting Present

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

Energietoeslag 2022

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Voor mensen met een bepaald inkomen is er daarom extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag van € 800,-. 

Voorwaarden:

Pagina's