Energietoeslag 2022

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen mogelijk nog verder op. Hierop is door de Rijksoverheid voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag in het leven geroepen. Gemeenten voeren deze regeling uit. Gemeente Olst-Wijhe kiest voor een toeslag van € 900,-. Dit is € 100 meer dan bij veel andere gemeenten. De toeslag wordt verhoogd vanuit het overgebleven budget van de coronaregeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Voorwaarden:

Vergoeding hoge zorgkosten

Wij kennen een tegemoetkoming in zorgkosten. De tegemoetkoming in zorgkosten bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van het verplicht eigen risico en/of een tegemoetkoming in de kosten van je aanvullende ziektekostenverzekering.

Sam & voor alle kinderen

Schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het betalen. 1 op de 12 kinderen groeit namelijk op in armoede, ongeveer 2 per klas! Dat is heel erg veel. Via Sam& krijgen ouders en intermediairs gemakkelijk toegang tot organisaties die helpen als er thuis weinig geld is. Alle kinderen moeten mee kunnen doen!

IOAW

De IOAW vult het inkomen van oudere, werkloze werknemers en hun partners aan tot het bijstandsniveau. 
De kostendelersnorm is van toepassing op de uitkering, als u met meerdere personen in een woning woont. 
Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

Voorwaarden
U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • bent geboren voor 1 januari 1965;
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee


Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

Ziektewet

Ziektewetuitkering
Kunt u door ziekte niet werken? En kunt u geen aanspraak maken op doorbetaling van loon door uw werkgever? Dan kunt u een ziektewetuitkering krijgen. Heeft u geen werkgever? Dan kunt u zich in sommige situaties vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet.

Als u ziek wordt en geen werkgever heeft, kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. Heeft u wel een werkgever? Dan kan uw werkgever dat voor u doen.

WW-uitkering

WW-uitkering
Wordt u binnenkort werkloos en wilt u een WW-uitkering aanvragen? Hieronder vindt u daarover belangrijke informatie. Een handig hulpmiddel bij uw WW-aanvraag is het Stappenplan WW. Hierin staat wat u voor uw WW-aanvraag moet regelen en wanneer u dit moet doen.

Let op: vanaf het moment dat u een WW-uitkering wilt aanvragen, heeft u al een aantal plichten.

Aanvraag

U kunt uw WW-uitkering online aanvragen. U heeft hier een DigiD voor nodig.

Houd in ieder geval de volgende stukken bij de hand:

Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen

Een inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen (IOAW-uitkering) geldt voor oudere werkloze werknemers. Een IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet wordt gekeken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering.

Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

Stop je met jouw eigen bedrijf en ligt jouw inkomen daardoor onder het sociaal minimum? Dan kun je een inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ-uitkering) aanvragen. De IOAZ-uitkering start pas als het bedrijf of zelfstandig beroep is gestopt. Jouw totale inkomen (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) en dat van jouw partner wordt met een IOAZ-uitkering aangevuld tot het bijstandsniveau.

Je mag gewerkt hebben als zelfstandige of een bedrijf hebben gehad zoals:

Bijstand voor zelfstandigen

Je kunt beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen (BBZ), wanneer jouw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft.
Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

Duurzame gebruiksgoederen

De kosten voor inrichting en vervanging van normale duurzame gebruiksgoederen zoals een wasmachine, koelkast of gasfornuis, behoren tot de algemene kosten van bestaan en moeten in beginsel uit het inkomen worden betaald. Alleen inwoners die langer dan 3 jaar van een inkomen op 110% van de bijstandsnorm hebben geleefd en langer dan 3 jaar zelfstandig wonen, kunnen voor de kosten van reparatie of vervanging van duurzame gebruiksgoederen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Vraag deze bijdrage aan voordat je de kosten maakt.

Pagina's