Kringloop Zwolle

Tweedehands spullen.

Let op: meerdere locaties!

Beslagvrije voet

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op.

Zorgtoeslag 2022

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering. U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen.
Wordt u binnenkort 18? Sluit op tijd een eigen zorgverzekering af en vraag meteen zorgtoeslag aan. U krijgt zorgtoeslag vanaf de maand na de maand waarin u 18 bent geworden.

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt.

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

Individuele Inkomenstoeslag Zwolle

Hebt u langer dan drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u misschien Individuele Inkomenstoeslag krijgen. Het maakt niet uit wat voor inkomen u heeft. Of het nu gaat om een uitkering, of inkomen uit loondienst of als zelfstandige.
Het geld is om u extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld om te sparen voor spullen die u echt nodig heeft in uw huis. Zoals een bank, koelkast, wasmachine, gordijnen of vloerbedekking.
Zijn de uitgaven die nodig zijn hoger dan de inkomenstoeslag? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Er is recht op inkomenstoeslag als:

Sociale lening Zwolle

Heeft u kosten die noodzakelijk zijn? En kunt u deze kosten niet zelf betalen? Dan kunt u misschien geld lenen. Dit heet een sociale lening. U kunt deze lening aanvragen voor wat grotere uitgaven die niet vaak voorkomen.

Bijvoorbeeld voor:

Op Orde Zwolle

Op Orde is het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij uw thuisadministratie. 

  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier?
  • Is uw administratie niet op orde en weet u niet waar u moet beginnen?
  • Vindt u het moeilijk om uw geordende administratie bij te houden?
  • Denkt u in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen en voorzieningen?
  • Bent u het overzicht kwijt over uw inkomsten en uitgaven?
  • Zijn er betalingsachterstanden en/ of schulden waar u niet meer uitkomt? 
     

Op Orde kan helpen…

Jeugdsportfonds Zwolle

Jeugdfonds Sport Zwolle ondersteunt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten. Alleen personen die professioneel bij een jongere betrokken zijn kunnen, als intermediair, een aanvraag indienen bij JFS Zwolle. Ouder(s) en kinderen/jongeren hebben niet de mogelijkheid om zelf een aanvraag in te dienen bij Jeugdfonds Sport Zwolle.

Voedselbank Zwolle

De Voedselbank Zwolle is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. 

Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. De maximale tijd dat er voedselpakketten aan een deelnemer wordt verstrekt is drie jaar.

Schulddienstverlening Zwolle

Heeft u moeite met geld om te gaan? Of heeft u schulden die u niet kunt oplossen? Vraag dan om hulp. 

Hoe vraagt u om hulp? U kunt hulp vragen op 2 manieren:

Pagina's