Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op.
Een deel van uw inkomen zal boven deze beslagvrije voet liggen. Het bedrag dat boven uw beslagvrije voet ligt, wordt ingehouden op uw inkomen. Zo betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie uw schuld af. Is er sprake van meerdere beslagleggers? Dan wordt met het ingehouden bedrag eerst de belastingschuld betaald. Daarna wordt het ingehouden bedrag over de andere partijen verdeeld. Alle beslagleggers gebruiken dezelfde methode om uw beslagvrije voet te berekenen.

Beslagvrije voet in 2023

  • Bent u alleenstaand zonder kinderen? Dan is uw beslagvrije voet in 2023 maximaal € 1.872,81.
  • Bent u een alleenstaande ouder? Dan is uw beslagvrije voet in 2023 maximaal € 2.015,84.
  • Bent u getrouwd of samenwonend zonder kinderen? Dan is uw beslagvrije voet in 2023 maximaal € 2.470,03.
  • Bent u getrouwd of samenwonend met kinderen? Dan is uw beslagvrije voet in 2023 maximaal € 2.509,97.