Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op.
Een deel van uw inkomen zal boven deze beslagvrije voet liggen. Het bedrag dat boven uw beslagvrije voet ligt, wordt ingehouden op uw inkomen. Zo betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie uw schuld af. Is er sprake van meerdere beslagleggers? Dan wordt met het ingehouden bedrag eerst de belastingschuld betaald. Daarna wordt het ingehouden bedrag over de andere partijen verdeeld. Alle beslagleggers gebruiken dezelfde methode om uw beslagvrije voet te berekenen.

Beslagvrije voet in 2022

  • De beslagvrije voet bedraagt per 1 januari 2021 ten hoogste:
  • voor een alleenstaande: € 1.691,66
  • voor een alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar: € 1.814,73
  • voor gehuwden zonder kinderen: € 2.236,89
  • voor gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar: € 2.262,98