Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling).

Verplicht inburgeren
Moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Vrijwillig inburgeren
Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat u het zelf wilt. Bijvoorbeeld om te naturaliseren.

School kiezen
Op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina staat een lijst met scholen. U kunt het beste een school kiezen van deze lijst. Dit zijn scholen met het Blik op Werk-keurmerk. Voor deze scholen kunt u geld lenen van DUO. Voor andere scholen kan dat niet.

Kosten
U moest beginnen met inburgeren voor 1 januari 2022, u kunt kiezen:
1) de cursus en het examen zelf betalen, of
2) geld lenen bij DUO. Geld lenen kan alleen voor goedgekeurde scholen

U moest beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later:
1) Bent u asielmigrant? Dan betaalt de gemeente uw cursus en het examen. Als u het examen opnieuw moet doen, betaalt de gemeente nog 1 keer. U kunt geen geld lenen bij DUO.
2) Bent u geen asielmigrant, maar bijvoorbeeld gezinsmigrant? Dan kunt u kiezen:
              - de cursus en het examen zelf betalen, of 
              - geld lenen bij DUO. Geld kenen kan alleen voor goedgekeurde scholen.