Bent u nieuw in Nederland? Meestal moet u dan inburgeren. Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe we in Nederland wonen en werken. Meestal moet u ook examen doen.

Begonnen met inburgeren onder de Wet 2021
Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. U moet ook een toets maken, om te bepalen wat u al kan: de Leerbaarheidstoets (LBT). De gemeente maakt een afspraak met u voor de toets. Het gesprek en de toets noemen we de brede intake.

Na de brede intake maakt de gemeente samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren. Er staat ook in of u examen moet doen. En wat voor examen.

Verplicht inburgeren
Moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Vrijwillig inburgeren
Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat u het zelf wilt. Bijvoorbeeld om te naturaliseren.

School kiezen
Begonnen met inburgeren op of na 1 januari 2022?

  • Bent u asielstatushouder, dan kiest de gemeente een school.
  • Bent u geen asielstatushouder, dan kiest u zelf een school.
     

Begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022

  • U moet zelf een school kiezen.