Hebt u langer dan drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u misschien Individuele Inkomenstoeslag krijgen. Het maakt niet uit wat voor inkomen u heeft. Of het nu gaat om een uitkering, of inkomen uit loondienst of als zelfstandige.
Het geld is om u extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld om te sparen voor spullen die u echt nodig heeft in uw huis. Zoals een bank, koelkast, wasmachine, gordijnen of vloerbedekking.
Zijn de uitgaven die nodig zijn hoger dan de inkomenstoeslag? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Er is recht op inkomenstoeslag als:

  • u 21 jaar of ouder bent, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd.
  • uw (gemiddelde) inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan 110% van de bijstandsnorm.
  • of als u over de afgelopen 3 kalenderjaren kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft gehad.
  • of als er de afgelopen 36 maanden sprake was van een schulddienstverleningstraject.
  • u de afgelopen 3 jaar geen student was. En u maakt(e) geen gebruik van de :
    Wet op de Studiefinanciering of Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten.
  • u de afgelopen 3 jaar niet in het buitenland verbleef. Tenzij dit voor vakantie was (maximaal 4 weken).
  • u de laatste 12 maanden geen Individuele Inkomenstoeslag ontving.
  • u niet in de gevangenis zit.


Aanvraag
Het formulier vindt u op onderstaande link, deze graag digitaal invullen.
Wilt u het formulier thuis per post ontvangen? Bel dan naar 14038.

De Individuele Inkomenstoeslag wordt één keer per 12 maanden verstrekt.