Kinderen van 6 tot en met 17 jaar, die graag willen dansen, muziek maken, tekenen of toneel willen spelen, maar waar thuis geen geld is voor lessen of instrumenten, kunnen een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds Overijssel.

 

Het Jeugdcultuurfonds is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar, die graag willen dansen, muziek maken, tekenen of toneel willen spelen, maar waar thuis geen geld is voor lessen of
instrumenten.

Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen een financieel steuntje in de rug. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds, mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 110 procent van het sociaal minimum.

Aanvragen
Een aanvraag kan worden ingediend via een intermediair. Dit zijn bijvoorbeeld docenten of professionals uit het onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en gezondheidszorg. Het Jeugdcultuurfonds keert maximaal € 425 per kind per jaar uit.

Het fonds kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een bijdrage aan de contributie van de toneelclub, tekenles of de huur of aanschaf van een instrument. Het geld wordt niet aan de ouders uitbetaald, maar gaat rechtstreeks naar de muziekvereniging, culturele instelling of docent.