Kinderen moeten zo veel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld door muziek- of dansles te volgen of door mee te doen met activiteiten van school. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Kindregeling.

Met deze regeling kunt u een bijdrage krijgen voor schoolkosten en kosten van kunst en cultuur. Dit zijn enkele voorbeelden:

 • Schoolkosten, zoals schoolreisjes, gymkleding, een laptop of rekenmachine
 • Muziek- en schilderles of culturele uitjes, zoals een bezoek aan een museum
 • Dansles bij een dansschool (bijvoorbeeld Dance Devotion, Dans en Creatief of Diff Dance). Danslessen bij een sportvereniging (bijvoorbeeld een gymvereniging) worden vergoed door Jeugdfonds Sport Zwolle.
   

Laptop
Let op: Op dit moment krijgen we veel vragen over een (volledige) vergoeding van de aanschafkosten van een laptop. De Kindregeling geeft slechts een tegemoetkoming in die kosten. Als u als ouder het overige bedrag niet zelf kunt betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen met de school van uw kind. Alle scholen werken aan zo'n regeling mee.

Een laptop of tablet kunt u niet bij ons declareren. Voor de aanschaf van een laptop of tablet kunt u het bedrag gebruiken dat u (optioneel) rechtstreeks op uw rekening krijgt. U kunt er dus voor kiezen de € 50 of € 150 die u op uw rekening krijgt te besteden aan een laptop of table

Voorwaarden

 • Uw kind zit op het basis- of voortgezet onderwijs of in jaar 1 of 2 van het mbo.
 • Uw kind is niet ouder dan 17 jaar.
 • U en uw kind wonen op hetzelfde adres in Zwolle.
 • Heeft u kinderen op de basisschool? Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm.
 • Heeft u kinderen op het voortgezet onderwijs of jaar 1 of 2 van het mbo? Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen mag niet te hoog zijn.
 • Is uw inkomen te hoog, maar wordt u door de gemeente Zwolle geholpen bij het oplossen van  uw schulden? Dan kunt u ook gebruikmaken van deze regeling.
   

Aanvragen
U vraagt de regeling voorlopig aan via www.kindloketzwolle.nl . Om de regeling eenmalig per kalenderjaar aan te vragen, heeft u de volgende gegevens nodig:  

 • Basisgegevens, zoals naam en adres
 • BSN nummer
 • Bankgegevens
 • Inkomensspecificatie