Indien u uw aanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan hebt u de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Bekijk de regels en voorwaarden om te zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U moet er rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt.

Het heeft geen zin om (2021) kwijtschelding aan te vragen in vijf gevallen:

 1. Als u uw aanslag langer dan zes maanden geleden betaald heeft;
 2. Als u een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent. Zoals zzp-ers, freelancers, vennoten van een v.o.f. en maten van een maatschap. Ook gastouders en kamerverhuur vallen hieronder. U komt dan niet in aanmerking voor ) kwijtschelding bij waterschapsbelastingen. Wel kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding bij gemeentebelastingen;
 3. Als u een motorvoertuig bezit dat meer dan € 2.269,- waard is, tenzij deze om medische redenen onmisbaar is;
 4. Als u een eigen woning bezit waarvan de waarde hoger is dan de verschuldigde hypotheek;
 5. Als het totale saldo op al uw bankrekeningen samen boven een bepaald bedrag uitkomt. In de wetgeving staat precies hoe dit bedrag berekend wordt. In het algemeen komt het per huishouden hierop neer: 
  Het bedrag dat u ongeveer samen op uw bankrekeningen mag hebben is:
 • bij een alleenstaande € 1.500,-;
 • bij een alleenstaande ouder € 1.800,-
 • bij samenwonenden / echtgenoten € 2.000,-
 • Bent u geboren vóór 1-1-1935? Dan mag u nog € 2.269,- extra op uw bankrekeningen hebben.