Hebt u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. De gemeente verleent geen kwijtschelding meer voor de aanslag van het waterschap (GBLT).

Voorwaarden

  • De aanslag gemeentelijke belastingen staat op jouw naam.
  • Je hebt geen overwaarde op een eigen woning.
  • je bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 2.269, tenzij je kunt aantonen dat jouw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk;
  • komt het totale saldo op alle bank- en spaarrekeningen boven een bepaald bedrag uit? Dan wordt jouw verzoek afgewezen. Dit bedrag berekenen wij als volgt: het maandinkomen waar je volgens de Participatiewet recht op zou hebben + de rekenhuur van 1 maand min de wooncomponent + de ziektekostenpremie van 1 maand min de normpremie (Uitvoeringsregeling invorderingsweg 1990, afd 2, art. 12 d).
  • Dat betekent in het algemeen: € 1.700 voor alleenstaanden; € 2.200 voor alleenstaande ouders; € 2.400 voor gehuwden en samenwonenden; € 2.200 voor studenten + één van bovenstaande punten; en € 2.269 voor ouderen geboren voor 1-1-1935 + één van bovenstaande punten. 
     

Betalingsregeling
Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar heb tijdelijk onvoldoende geld? Dan kun je in aanmerking komen voor een betalingsregeling.