Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke jaarheffingen. Dan betaalt u geen of minder belasting. De mogelijkheden zijn misschien ruimer dan u denkt.
U kunt kunt kwijtschelding aanvragen voor de onderstaande belastingen en heffingen. De link naar het aanvraagformulier vindt u hiernaast en verderop op deze pagina.

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing woningen
  • OZB