Als u een laag inkomen heeft, kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U moet binnen drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet een verzoek om kwijtschelding indienenen verzoek om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kunt u uitsluitend indienen op een speciaal aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de Publieksdienst.

Het volledig ingevulde formulier stuurt u met de gevraagde bewijsstukken op naar:

Gemeente Ommen
Team Financiën
Postbus 100
7730 AC Ommen