Is het ver reizen naar de school van uw kind ? Kan uw kind niet zelf naar school reizen door een beperking? Dan heeft u misschien recht op leerlingenvervoer.
Bij leerlingenvervoer gaan wij uit van een leerling die zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist. De zelfredzaamheid van de leerling wordt hierbij gestimuleerd en ontwikkeld.

Leerlingenvervoer is vervoer naar:

 • Regulier basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal (voortgezet) onderwijs
 • Regulier (voortgezet) onderwijs
   

Voorwaarden:

 • Uw kind bezoekt de school voor het (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs die het meest geschikt en het dichtstbij is, én
 • er geldt een minimale afstand naar school. Dit is voor:
 1. regulier basisonderwijs (BO) 6 kilometer.
 2. speciaal basisonderwijs (SBO) 4 kilometer.
 3. speciaal onderwijs (SO) 4 kilometer.
 4. voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 6 kilometer.
 • Is de afstand naar school minder? Dan is er geen recht op leerlingenvervoer. Alleen als uw kind een verstandelijke, gedrags- en/of lichamelijke beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.
 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en/of het organiseren van begeleiding. Werk, de aanwezigheid van meer kinderen in het gezin en/of alleenstaand ouderschap is geen reden om recht te hebben op aangepast vervoer.
 • De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat uw kind zich zoveel mogelijk zelf kan redden. Wij vragen u daarom, als dit kan, met uw kind te oefenen met fietsen in het verkeer of om met uw kind te oefenen om met het openbaar vervoer te reizen.
   

Aanvraag
Via onderstaande link.