Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen aan sportieve of sociaal-culturele activiteiten, ook als u een laag inkomen heeft. Dit is goed voor uzelf en voor de samenleving.Heeft u een inkomen tot 110% van het minimuminkomen? U kunt dan Meedoenbonnen aanvragen voor uzelf en voor elk van uw inwonende kinderen tot 18 jaar. Studerenden met recht op studiefinanciering vallen buiten de regeling.Met de Meedoenbon kunt u bijvoorbeeld de contributie van een vereniging of de kosten van een activiteit betalen. U ontvangt twee bonnen met een waarde van maximaal € 50 per persoon per kalenderjaar.Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Als u een Meedoenbon heeft ontvangen, dan is de huwelijksvoltrekking of het geregistreerd partnerschap op uw verzoek kosteloos