Volwassenen die sociale, sociaal-culturele, sportieve of educatieve activiteiten niet zelf kunnen betalen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten uit het Participatiefonds.

Voorwaarden
• U bent inwoner van de gemeente Ommen.
• Uw vermogen en inkomen zijn niet hoger dan de maximale toegestane hoogte.

Activiteiten

Het is mogelijk om voor meerdere activiteiten tegelijk een aanvraag in te dienen. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Lidmaatschap van een sport- of ontspanningsvereniging.
  • Aanschaf van sportkleding (bij lidmaatschap van een sportvereniging).
  • Muziekles bij een muziekschool of muziekvereniging.
  • Kosten voor een internetprovider.

 

De tegemoetkoming voor inwoners uit de gemeente Ommen vanaf 18 jaar is €100,-