Kinderen en volwassenen die sociale, sociaal-culturele, sportieve of educatieve activiteiten niet zelf kunnen betalen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten uit het Participatiefonds.

De tegemoetkoming voor inwoners uit de gemeente Ommen is gebaseerd op basis van leeftijd. De bijdrage per persoon is als volgt opgebouwd:

  • Van 4 tot en met 17 jaar: € 130
  • 18 jaar en ouder: € 100

Voorwaarden
U moet inwoner zijn van de gemeente Ommen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Het is wel mogelijk dat u deelneemt aan een activiteit, die zich buiten de gemeentegrenzen afspeelt.

Meerdere leden uit een gezin kunnen een bijdrage ontvangen. De toekenning hiervan is wel afhankelijk van de volgende  voorwaarden:

  • Uw (gezins)inkomen mag niet hoger zijn dan de voor u van toepassing zijnde norm op grond van de Participatiewet, vermeerderd met 10%.
  • Uw (gezamenlijk) vermogen mag niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde vermogensgrens op grond van de Participatiewet. Voor echtparen, samenwonenden en alleenstaande ouders ligt de vermogensgrens per 1 januari 2016 op € 11.790. Voor een alleenstaande ligt de vermogensgrens op € 5.895.