Rondkomen is vaak moeilijk als u een laag inkomen heeft. Of als u lang ziek bent of een beperking heeft. U moet natuurlijk gewoon de huur, boodschappen, zorgkosten en andere vaste lasten betalen. Daarna is er meestal weinig geld over voor extra dingen. Bijvoorbeeld om naar het theater te gaan of te sporten. Het Participatiefonds is er om toch te kunnen meedoen als u een laag inkomen heeft.

Soorten activiteiten

 • Lidmaatschap Stadskamer
 • Vervoer
 • Entree sportgelegenheid of lidmaatschap sportvereniging
 • Museumjaarkaart
 • Andere kosten activiteiten buiten de deur


Bijdrage voor twee soorten activiteiten
Een volwassene kan per jaar voor maximaal twee soorten activeiten een bijdrage krijgen. De bijdrage is per activiteit €60,00.

 • Een alleenstaande of een alleenstaande ouder kan dus maximaal €120,00 per jaar krijgen.
 • Heeft ue en partner, dan kunt u samen maximaal €240,00 per jaar krijgen.


Voorwaarden

 • uw inkomen in de maand vóórdat u de aanvraag doet, lager is dan 110 % van de bijstandsnorm.
  Heeft u een chronische ziekte of beperking? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130 % van de bijstandsnorm.
  Bent u zelfstandige? Kijk dan naar uw gemiddelde maandinkomen van één jaar terug.  
 • u deelneemt aan een schulddienstverleningstraject en daardoor niet kan sparen.
 • u en/of uw partner 18 jaar of ouder bent/is
 • u nog niet de AOW-leeftijd heeft.
 • u niet te veel vermogen heeft.


Aanvraag
Via onderstaande link