Wanneer kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholieren krijgen. U moet tussen de 18 en 30 jaar zijn. Daarnaast hangt het af van de schoolsoort en uw nationaliteit.

De tegemoetkoming scholieren is een geldbedrag waarmee u bijvoorbeeld het volgende kunt betalen:

 - boeken;

 - een busabonnement

 - treinabonnement

  -eventueel lesgeld.

De tegemoetkoming is geen lening, maar een gift. Het bedrag bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Omdat uw ouders vanaf uw 18e jaar geen kinderbijslag meer voor u krijgen, kunt u zelf de tegemoetkoming aanvragen.

Schoolsoort

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming scholieren, moet u in Nederland naar school gaan. En een voltijdopleiding volgen in het:

 - voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo, vmbo-tl, lwoo, praktijkonderwijs); 

 - voortgezet algemeen volwassenen onderwijs  (1-jarige en 2-jarige mavo, havo, vwo);

 - voortgezet speciaal onderwijs (vso).

 - valt u onder het Besluit samenwerking VO-BVE (ook wel Rutte-regeling of 'uitbesteden van leerlingen')? Ook dan kunt u de tegemoetkoming scholieren krijgen.