Heeft u een laag inkomen en zorgkosten? Dan kunt u een extraatje voor deze kosten krijgen.

Als u hoge zorgkosten heeft, kan de gemeente een deel vergoeden. Deze vergoeding bestaat uit 2 delen:

Een tegemoetkoming voor het eigen risico
Moet u uw wettelijk verplicht eigen risico betalen aan uw zorgverzekeraar? Dan vergoedt de gemeente maximaal € 240 per jaar.

De vergoeding hoge zorgkosten
Heeft u, uw partner of uw kind een chronische ziekte of lichamelijke beperking? En maakt u hierdoor kosten die u niet krijgt vergoed? Dan vergoedt de gemeente voor dat gezinslid € 180 per jaar. 

De gemeente kan dus elk jaar in totaal maximaal € 420 per persoon vergoeden.

Voorwaarden vergoeding hoge zorgkosten
Er is recht op de vergoeding hoge zorgkosten als:

  • de persoon waarvoor de vergoeding wordt gevraagd, een geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft of
  • de afgelopen 3 jaar het verplicht eigen risico van € 385 elk jaar helemaal is verbruikt of
  • een Wmo-voorziening of Wlz-voorziening (Wet langdurige zorg) nodig is.
  • Bij langdurige zorg moet dit blijken uit de indicatiestelling van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
  • Bij ondersteuning bij ziekte of beperking, moet u dit aantonen met het ondersteuningsplan van u en het Sociaal wijkteam.


Geen andere vergoeding
U heeft door de chronische ziekte of beperking extra kosten, waarvoor u geen andere vergoeding krijgt.

Geen vergoeding UWV
Heeft u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van UWV? Bent u ten minste 35% arbeidsongeschikt en hebt u recht op hulp om werk te vinden, te houden of om te studeren? Dan krijgt u van UWV automatisch de tegemoetkoming arbeidsongeschikten. U heeft dan geen recht op de vergoeding hoge zorgkosten.

Voorwaarden tegemoetkoming voor het eigen risico
Er is alleen recht op de tegemoetkoming voor het verplichte eigen risico als u deze kosten echt maakt.

  • 18 jaar of ouder
  • U en uw eventuele partner zijn 18 jaar of ouder.
  • Inkomen en vermogen (het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt)