De Voedselbank Zwolle is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. 

Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. De maximale tijd dat er voedselpakketten aan een deelnemer wordt verstrekt is drie jaar.

Voedselpakket aanvragen
Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u samen met een hulpverlener het aanvraagformulier downloaden (formulier staat op de website) en invullen.

De hulpverlener stuurt het formulier digitaal naar: 
intake@zwolle.voedselbankennederland.nl

Ook kan Op Orde (externe link) u helpen bij het aanvragen van een voedselpakket. 

Uitgifte voedselpakketten
De pakketten worden wekelijks op de vrijdagmiddag uitgereikt.