Persoonlijke verzorging

Altijd dezelfde kleding dragen
Geen of amper kleding voor de baby/kinderen
Geen sportkleding
Geen winterjas
Kapotte schoenen
Lage kwaliteit kleding
Lage kwaliteit voeding
Niet passende kleding I schoenen
Onfrisse lichaamsgeur
Slechte persoonlijke verzorging

Financieel en administratief

Huurachterstand
Langdurig inkomen op bijstandsniveau
Niet kunnen beta len van de vaste lasten
Niet kunnen beta len van de zorgkosten
Niet op orde kunnen houden van de administratie
Post wordt niet geopend
Schoolbijdrage wordt niet betaald
Schulden
Zwemles niet kunnen betalen

Somatische klachten

Chaotisch, door de bomen het bos niet meer zien
Chronisch ziek
Groeiachterstand
Hoofdpijn
Laag IQ
Overgewicht
Pijn(tjes) zonder aanwijsbare oorzaak
Slecht gebit
Slechte nachtrust
Vermoeid
Verstandelijk beperkt
Zorgen om gezondheid foetus/baby

Woon- en leefomstandigehden

Geen computer I internet
Geen ontbijt
Geen pauzehapje mee naar school
Geen werk
Nooit op vakantie
Ontbreken van de benodigde leermiddelen
Slechte kwaliteit meubels
Wonen in een achterstandswijk