Leger des Heils Kampen

Ontmoetingswinkel:
Goede tweedehands kleding en accessoires voor een kleine prijs + ontmoeting aan de koffietafel

Openingstijden dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur

Buurthuiskamer:
Ontmoeting, een luisterend oor, kopje koffie, warme kamer, krant/ boek lezen, spelletje doen

Maandag t/m vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Lunch
Verse soep met brood voor 1,50 euro kom je vaker kun je voor €10,00 euro een strippenkaart kopen en kun je 10x lunchen

Iedere donderdag tussen 12.00 en 13.30

één oudertoeslag voor studenten 2024(DUO)

Als student kunt u extra studiefinanciering krijgen als u naast uw opleiding een kind verzorgt: de eenoudertoeslag. U moet wel voldoen aan de voorwaarden voor studiefinanciering.

U krijgt de toeslag als:

eenmalige tegemoetkoming energiekosten studenten (DUO)

Studenten die voldoen aan de voorwaarden, krijgen eenmalig een tegemoetkoming in de energiekosten van € 400,-. Deze regeling is bedoeld om studenten die op basis van het inkomen van de ouders recht hebben op een aanvullende beurs, te helpen met de gestegen energiekosten.

Tegemoetkoming gemiste basisbeurs (ho)

Als u tijdens het leenstelsel (2015-2023) 1 of meer jaren hebt gestudeerd, hebt u in die periode geen basisbeurs gehad. U krijgt daarvoor een financiële tegemoetkoming.

Voorwaarden

Tegemoetkoming voor deeltijders DUO

Als u een opleiding in deeltijd volgt, hebt u geen recht op studiefinanciering. U kunt wel een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen. Er zijn een paar voorwaarden.

Voorwaarden

Tijdelijk noodfonds energie 2024

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Noodfonds helpt je om energieschulden te voorkomen. Begin met de situatie check. Dan krijg je advies over het doen van de aanvraag.

Wanneer kan je steun krijgen?

Meedoenbon 2024 (18+)

Het is belangrijk dat iedereen kan sporten of mee kan doen aan activiteiten, ook als u een laag inkomen heeft. Dit is goed voor uzelf en voor de samenleving. Heeft u een laag inkomen? U kunt dan Meedoenbonnen aanvragen voor uzelf en uw inwonende kinderen van 18 jaar en ouder. Voor iemand met studiefinanciering kunt u geen Meedoenbonnen aanvragen.

Regionaal Bureau Zelfstandigen

Bent u ondernemer en gaat het financieel even wat minder goed? Wilt u vanuit een uitkering uw eigen bedrijf starten? Of wilt u juist uw onderneming stoppen? Het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) Zwolle helpt u graag. Met financiële regelingen en advies.

Bijstand voor zelfstandigen
Rbz Zwolle biedt ondersteuning aan ondernemers met financiële problemen en uitdagingen. Dat doen wij als overheidsorganisatie vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), in het kort: bijstand voor zelfstandigen.

Energietoeslag 2023

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u in 2023 eenmalig een energietoeslag aanvragen.

Let op:

Stichting Dierenvoedselbank Zwolle (Kampen)

Stichting Dieren Voedselbank Zwolle ondersteunt Zwolse huishoudens die in financiële moeilijkheden verkeren om hun huisdieren toch een goed leven te kunnen geven. Voornamelijk met voedselpakketten en advies, maar als het nodig is mogelijk ook met diergerelateerde producten zoals een mand of riem. De stichting biedt tijdelijke hulp. Cliënten zitten meestal in een traject waarin het uiteindelijke doel is om weer volledige zelfstandig en financieel gezond te leven.

Dierenvoedselbank Zwolle

Pagina's