Wie kan een aanvraag doen?

Meedoen aan sport en spel, meedoen aan activiteiten die er toe bijdragen dat ze leren winnen en leren verliezen en meedoen aan activiteiten die een goede ontplooiing mogelijk maken.

Om voor ondersteuning door Leergeld Deventer in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende basisregels:

Het gezin of huishouden moet woonachtig zijn in de gemeente Deventer.

De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

het inkomen van het gezin of het huishouden is ten hoogste 110% van de voor het huishoudtype van toepassing zijnde bijstandsnorm.Wat zijn de verdere regels?

Als de donatie is goedgekeurd ontvangt de aanvrager een Leergeld Cheque. Er wordt geen geld rechtstreeks aan de aanvrager betaald.

Voor sport, cultuur, muziek, dans en overige uitgaven gericht op ontplooiing van het kind geldt een jaarlijks vast te stellen maximum bedrag. Dat is nu € 200 per kind per jaar.

Bij de eerste aanvraag voor een kind kan een donatie worden verstrekt voor kosten voor bijvoorbeeld sportkleding en muziekboeken.

Geen donatie voor zaken die standaard bij de school horen zoals boeken en andere reguliere leermiddelen.

Als er een zogenaamde voorliggende voorziening is dan wordt er geen donatie verstrekt.

Vrijwillige bijdragen op scholen komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Reiskosten worden niet vergoed.

Voorschotten worden niet verstrekt.

Uitkeringen kunnen alleen worden gedaan voor zover de financiële positie van de stichting zulks toelaat.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur.