één oudertoeslag voor studenten 2024(DUO)

Als student kunt u extra studiefinanciering krijgen als u naast uw opleiding een kind verzorgt: de eenoudertoeslag. U moet wel voldoen aan de voorwaarden voor studiefinanciering.

U krijgt de toeslag als:

eenmalige tegemoetkoming energiekosten studenten (DUO)

Studenten die voldoen aan de voorwaarden, krijgen eenmalig een tegemoetkoming in de energiekosten van € 400,-. Deze regeling is bedoeld om studenten die op basis van het inkomen van de ouders recht hebben op een aanvullende beurs, te helpen met de gestegen energiekosten.

Tegemoetkoming gemiste basisbeurs (ho)

Als u tijdens het leenstelsel (2015-2023) 1 of meer jaren hebt gestudeerd, hebt u in die periode geen basisbeurs gehad. U krijgt daarvoor een financiële tegemoetkoming.

Voorwaarden

Tegemoetkoming voor deeltijders DUO

Als u een opleiding in deeltijd volgt, hebt u geen recht op studiefinanciering. U kunt wel een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen. Er zijn een paar voorwaarden.

Voorwaarden

Tijdelijk noodfonds energie 2024

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Noodfonds helpt je om energieschulden te voorkomen. Begin met de situatie check. Dan krijg je advies over het doen van de aanvraag.

Wanneer kan je steun krijgen?

Gratis energiescan

Hoge energierekening? Meld u aan.
Heeft u als eigenaar van een vereniging of culturele instelling in de gemeente Ommen een hoge energierekening? En wilt u stappen zetten in het verduurzamen van uw gebouw? Vraag dan een gratis energiescan aan.

Waar bestaat de energiescan uit?

Regionaal Bureau Zelfstandigen

Bent u ondernemer en gaat het financieel even wat minder goed? Wilt u vanuit een uitkering uw eigen bedrijf starten? Of wilt u juist uw onderneming stoppen? Het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) Zwolle helpt u graag. Met financiële regelingen en advies.

Bijstand voor zelfstandigen
Rbz Zwolle biedt ondersteuning aan ondernemers met financiële problemen en uitdagingen. Dat doen wij als overheidsorganisatie vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), in het kort: bijstand voor zelfstandigen.

Energietoeslag 2023

De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot en met 130 procent van het sociaal minimum. De toeslag is eenmalig € 1.300,-.

Krijg ik de energietoeslag automatisch?
Had u op 1 november 2023 een uitkering van de gemeente? Dan ontvangt u de energietoeslag uiterlijk begin december 2023 automatisch op uw rekening zoals die bij ons bekend is.

Aanvragen
Zie aanvraagformulier op de website.

Mentruatie Uitgifte Punt (MUP)

Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland die in armoede leven is thuis geen geld voor menstruatieproducten. Het Armoedefonds stelt daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties. 

Schuldhulpverlening Ommen

Kunt u rekeningen niet meer betalen en lukt dit niet meer op eigen kracht om te regelen.
Dan kan de schuldhulpverlener van de gemeente Ommen u hier misschien bij helpen.

Als u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening brengen wij samen met u uw inkomsten, uitgaven en schulden in kaart. Hierna kan het schulddienstverleningstraject o.a. bestaan uit:

Pagina's