Schuldhulpverlening Ommen

Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Of heeft u al te maken met aanmaningen van schuldeisers? Vraag dan om hulp, voordat de situatie uit de hand loopt. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente.

Kwijtschelding waterschapsbelasting Ommen

Kwijtschelding waterschapsbelasting kunt u aanvragen als u een inkomen op bijstandsniveau of lager heeft. U regelt een verzoek om kwijtschelding met uw DigiD in tien stappen via Mijn Loket. Zie hiervoor onderstaande link.

IOAW

De IOAW vult het inkomen van oudere, werkloze werknemers en hun partners aan tot het bijstandsniveau. 
De kostendelersnorm is van toepassing op de uitkering, als u met meerdere personen in een woning woont. 
Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

Voorwaarden
U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • bent geboren voor 1 januari 1965;
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee


Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

Ziektewet

Ziektewetuitkering
Kunt u door ziekte niet werken? En kunt u geen aanspraak maken op doorbetaling van loon door uw werkgever? Dan kunt u een ziektewetuitkering krijgen. Heeft u geen werkgever? Dan kunt u zich in sommige situaties vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet.

Als u ziek wordt en geen werkgever heeft, kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. Heeft u wel een werkgever? Dan kan uw werkgever dat voor u doen.

WW-uitkering

WW-uitkering
Wordt u binnenkort werkloos en wilt u een WW-uitkering aanvragen? Hieronder vindt u daarover belangrijke informatie. Een handig hulpmiddel bij uw WW-aanvraag is het Stappenplan WW. Hierin staat wat u voor uw WW-aanvraag moet regelen en wanneer u dit moet doen.

Let op: vanaf het moment dat u een WW-uitkering wilt aanvragen, heeft u al een aantal plichten.

Aanvraag

U kunt uw WW-uitkering online aanvragen. U heeft hier een DigiD voor nodig.

Houd in ieder geval de volgende stukken bij de hand:

Dubbele Kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg
Heeft u thuiswonend kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. De SVB bepaalt de zorgbehoefte van uw kind niet zelf. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt de zorgbehoefte en geeft een advies aan de SVB. Op basis van dit advies bepaalt de SVB of u dubbele kinderbijslag krijgt.

Voorwaarden:

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Waarom zou ik een voorlopige aanslag aanvragen?
Normaal gesproken doet u volgend jaar aangifte inkomstenbelasting over dit jaar. Daarna krijgt u een definitieve aanslag én ontvangt of betaalt u het geld in 1 keer.
Maar u kunt ook een voorlopige aanslag aanvragen. Dan krijgt u dit jaar iedere maand al een deel van wat u anders volgend jaar zou krijgen óf u betaalt iedere maand al een deel van wat u dan zou betalen.

Aangifte inkomstenbelasting

Waarom  aangifte doen?
Als u loon, een uitkering of een pensioen krijgt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie daarover al belasting in en draagt deze af aan de Belastingdienst. U betaalt dus eigenlijk al belasting.

Kinderopvangtoeslag

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?
U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt. En dat is zeker niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen.

- U én uw partner werken of volgen een opleiding of een traject naar werk

Daardoor kunt u niet alle dagen zelf voor uw kind zorgen.

- U werkt 

Stichting Jarige Job

In Nederland zijn er meer dan 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis en op school.

Heb jij of ken jij een kind van 4 t/m 12 jaar die zijn verjaardag niet kan vieren? Vraag dan 4 tot 6 weken voor de verjaardag een verjaardagsbox aan via onderstaand formulier.

 

Pagina's