Het Jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige niet bureaucratische wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Motto van het Jeugdsportfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te ontwikkelen.

Voor wie: Het Jeugdsportfonds Ommen is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar, woonachtig in de gemeente Ommen, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds moet het kind lid worden van een, door NOC*NSF erkende, sportvereniging of anders in georganiseerd groepsverband gaan deelnemen aan sport, bijvoorbeeld ballet of dansen.

Een beroep op het Jeugdsportfonds Ommen kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair.