Studeer je? En heb je een medische beperking die zo blijft, waardoor je naast je studie niet of niet voldoende kan bijverdienen?
Bijvoorbeeld omdat je minder productief bent of omdat je maar een aantal uren per dag of week kunt werken? Dan heb je mogelijk recht op individuele studietoeslag.

Hoogte
De individuele studietoeslag is maximaal € 4078,- per jaar.

Voorwaarden

  • 18 jaar of ouder zijn
  • Studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten ontvangen. Of hierop recht hebben.
  • Géén Wajong-uitkering van het UWV ontvangen.
  • Niet meer vermogen hebben dan je voor de bijstand mag hebben. Het vermogen van een eventuele partner telt hier ook bij mee.
  • Een verblijfsstatus hebben, waarmee je recht hebt op een bijstandsuitkering.
  • Een medische beperking hebben die zo blijft, waardoor je naast je studie niet of onvoldoende kan bijverdienen.


Hoe hoog mag je vermogen zijn?
Bent u alleenstaand? Dan mag u een maximaal vermogen hebben van €6.505,-
Bent u een echtpaar of samenwonend (met of zonder kinderen)? Dan mag u een maximaal vermogen hebben van €13.010,-