beschermingsbewind

 

 

Wat houdt bewind in?

Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn. Denk aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Maar hij blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld - zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter - wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen.

Dubbele Kinderbijslag

 

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen.

 Wat zijn de voorwaarden

 - Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar

 - Uw kind woont bij u thuis

Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting aanvragen

 

 

Waarom zou ik een voorlopige aanslag aanvragen?

Omdat u dit jaar al geld wilt terugkrijgen van ons. Of omdat u volgend jaar niet ineens een groot bedrag wilt betalen.

Normaal gesproken doet u volgend jaar aangifte inkomstenbelasting over dit jaar. Daarna krijgt u een definitieve  aanslag. En ontvangt of betaalt u het geld in 1 keer.

aangifte inkomstenbelasting doen

 

 

Waarom  aangifte doen?

Als u loon, een uitkering of een pensioen krijgt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie daarover al belasting in en draagt deze af aan de Belastingdienst. U betaalt dus eigenlijk al belasting.

Kinderopvangtoeslag

 

 

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt. En dat is zeker niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen.

U én uw partner werken of volgen een opleiding of een traject naar werk

Daardoor kunt u niet alle dagen zelf voor uw kind zorgen.

U werkt

Stichting Jarige Job

Heb jij of ken jij een kind van 4 t/m 12 jaar die zijn verjaardag niet kan vieren? Vraag dan 4 tot 6 weken voor de verjaardag een verjaardagsbox aan via onderstaand formulier.

 

wemlessen voor 13 tot en met 17 jarigen

Zwemlessen voor jongeren (13 t/m 17 jaar)

Het is belangrijk dat jongeren goed kunnen zwemmen. Natuurlijk voor hun eigen veiligheid, maar ook om lekker te kunnen spelen en sporten. Of dat nou bij een zwemplek buiten is of in het zwembad.

Vergoeding zwemlessen

Om te zorgen dat alle jongeren goed leren zwemmen, bestaat het Zwemvangnet 12+. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar kunnen gratis hun zwemdiploma (A en/of B) halen als het inkomen van hun ouders niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm.

Participatiefonds

 

Rondkomen is vaak moeilijk als u een laag inkomen heeft, lang ziek bent of een beperking heeft. De huur, boodschappen, zorgkosten en andere vaste lasten moeten worden betaald. Daarna is er meestal weinig geld over voor extra dingen. Bijvoorbeeld om naar het theater te gaan of te sporten.

Om toch te kunnen meedoen aan culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten, bestaat het Participatiefonds. Het Participatiefonds is er voor deze kosten:

Lidmaatschap Stadkamer

Vervoer

Entree sportgelegenheid of lidmaatschap sportvereniging

Vergoeding voor schoolbijdrage, club of vereniging

 

Vergoeding voor schoolbijdrage, club of vereniging

Stichting Meedoen Zwolle

Ieder kind moet kunnen meedoen. Bijvoorbeeld mee op schoolreisje of lid zijn van een club of vereniging zoals de scouting. In gezinnen met een laag inkomen is dat vaak lastig. Voor deze gezinnen is er Stichting Meedoen Zwolle. Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u hier een bedrag aanvragen.

Informatie, voorwaarden en aanvragen

Alle informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van Stichting Meedoen Zwolle (externe link). 

Studentenreisproduct voor MBOérs jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo'ers jonger dan 18

Gratis of met korting reizen

Ga je een voltijdse mbo-opleiding volgen? Dan kun je het studentenreisproduct aanvragen. Ook als je nog geen 18 jaar bent. Je kunt er gratis of met korting mee reizen met het openbaar vervoer. Vraag bij voorkeur 3 maanden van tevoren aan. Het studentenreisproduct is onderdeel van de studiefinanciering.

Voorwaarden

 Je kunt het studentenreisproduct krijgen als je:

Pagina's