Gratis bellen

Heeft u een uitkering? Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Of krijgt u hulp bij uw geldzaken? Dan moet u vaak allerlei instanties bellen.
Om tegemoet te komen in de telefoonkosten, kunt u gebruikmaken van de app van BuenO Telecom. Hiermee kunt u gratis bellen naar bijvoorbeeld de gemeente, uitzendbureaus, UWV, uw huisarts, zorgverzekeraar of energieleverancier.

Hoe werkt het?
De gemeente Zwolle heeft afspraken met BuenO Telecom over het gebruik van een bel-app. Met deze app kunt u gratis bellen naar instanties. 

Kindregeling

Kinderen moeten zo veel mogelijk kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld door muziek- of dansles te volgen of door mee te doen met activiteiten van school. Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Kindregeling.

Met deze regeling kunt u een bijdrage krijgen voor schoolkosten en kosten van kunst en cultuur. Dit zijn enkele voorbeelden:

Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden van De Kern brengen orde aan in je administratie, geven je inzicht in je financiële situatie en helpen je deze gezond te krijgen en te houden. Heb je geldzorgen of heb je vragen rondom inkomen en schulden, bijvoorbeeld vanwege de Coronacrisis? Wij helpen je graag verder!

Aansluitend bij de Sociaal Wijkteams hebben Sociaal Raadslieden en het Op Orde punt een open inloop. Een afspraak maken is niet nodig.

Sam & voor alle kinderen

Schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het betalen. 1 op de 12 kinderen groeit namelijk op in armoede, ongeveer 2 per klas! Dat is heel erg veel. Via Sam& krijgen ouders en intermediairs gemakkelijk toegang tot organisaties die helpen als er thuis weinig geld is. Alle kinderen moeten mee kunnen doen!

In de blauwe schuur

In de Blauwe Schuur is een mini-weggeefwinkel in de gezellige wijk Assendorp.

Openingstijden
De schuur aan de Molenweg 150 is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur. In de maand augustus is de weggeefwinkel gesloten!

Leerlingenvervoer

Is het ver reizen naar de school van uw kind ? Kan uw kind niet zelf naar school reizen door een beperking? Dan heeft u misschien recht op leerlingenvervoer.
Bij leerlingenvervoer gaan wij uit van een leerling die zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist. De zelfredzaamheid van de leerling wordt hierbij gestimuleerd en ontwikkeld.

Leerlingenvervoer is vervoer naar:

Individuele studietoeslag Zwolle (2022)

Studeer je? En heb je een medische beperking die zo blijft, waardoor je naast je studie niet of niet voldoende kan bijverdienen?
Bijvoorbeeld omdat je minder productief bent of omdat je maar een aantal uren per dag of week kunt werken? Dan heb je mogelijk recht op individuele studietoeslag.

Hoogte
De individuele studietoeslag is maximaal € 4078,- per jaar.

Voorwaarden

IOAW

De IOAW vult het inkomen van oudere, werkloze werknemers en hun partners aan tot het bijstandsniveau. 
De kostendelersnorm is van toepassing op de uitkering, als u met meerdere personen in een woning woont. 
Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

Voorwaarden
U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • bent geboren voor 1 januari 1965;
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee


Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

Ziektewet

Ziektewetuitkering
Kunt u door ziekte niet werken? En kunt u geen aanspraak maken op doorbetaling van loon door uw werkgever? Dan kunt u een ziektewetuitkering krijgen. Heeft u geen werkgever? Dan kunt u zich in sommige situaties vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet.

Als u ziek wordt en geen werkgever heeft, kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. Heeft u wel een werkgever? Dan kan uw werkgever dat voor u doen.

WW-uitkering

WW-uitkering
Wordt u binnenkort werkloos en wilt u een WW-uitkering aanvragen? Hieronder vindt u daarover belangrijke informatie. Een handig hulpmiddel bij uw WW-aanvraag is het Stappenplan WW. Hierin staat wat u voor uw WW-aanvraag moet regelen en wanneer u dit moet doen.

Let op: vanaf het moment dat u een WW-uitkering wilt aanvragen, heeft u al een aantal plichten.

Aanvraag

U kunt uw WW-uitkering online aanvragen. U heeft hier een DigiD voor nodig.

Houd in ieder geval de volgende stukken bij de hand:

Pagina's