Kwijtschelding GBLT

Indien u uw aanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan hebt u de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Bekijk de regels en voorwaarden om te zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U moet er rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt.

Het heeft geen zin om (2021) kwijtschelding aan te vragen in vijf gevallen:

Kinderen van de voedselbank

Stichting kinderen van de voedselbank geeft als enige stichting in Nederland kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. De reden waarom de stichting alleen nieuwe artikelen uitgeeft is als volgt. Als je als kind jarenlang op hergebruikte kleding moet leven, is het kind vaak het mikpunt van pesterijen in de buurt en op school, en wordt sociaal gezien buiten gesloten. Hierdoor daalt de eigenwaarde van een kind enorm tegenover andere kinderen.

Kinderbijslag

Voor de kosten van de opvoeding van uw kind(eren) tot 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kind en van waar uw kind woont.

Tegemoetkoming scholieren 18+ voortgezet onderwijs

Wanneer kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholieren krijgen. U moet tussen de 18 en 30 jaar zijn. Daarnaast hangt het af van de schoolsoort en uw nationaliteit.

De tegemoetkoming scholieren is een geldbedrag waarmee u bijvoorbeeld het volgende kunt betalen:

Studiefinanciering aanvragen

Mbo, hbo of universiteit
Doet u mbo, hbo of universiteit? Dan kunt u studiefinanciering aanvragen. Vraag uw studiefinanciering op tijd aan. Het liefst minstens 8 weken voordat u er recht op hebt. Dan weet u zeker dat u niets misloopt.
Voor mbo kunt u studiefinanciering, aanvullende beurs, studentenreisproduct en een lening aanvragen. 
Voor hbo of universiteit kunt u aanvullende beurs, studentenreisproduct, lening en collegekrediet aanvragen.

Aanvragen studie­financiering

Woonkostentoeslag Zwolle

Wat is woonkostentoeslag? Wordt uw inkomen plotseling lager? Dan kunt u de huur of hypotheek misschien niet meer betalen. Wij kunnen u tijdelijk helpen. U krijgt extra geld om de huur of hypotheek te betalen. Dit geld heet een toeslag.

Pagina's