Op Orde is het centrale aanmeldpunt voor gratis hulp en advies over inkomen en schulden

 • Heeft u geldzorgen of heeft u vragen rondom inkomen en schulden?
 • Heeft u hulp of advies nodig bij het aanvragen van (sociale) voorzieningen, regelingen of contact met instanties? 


Wat doen de Sociaal Raadslieden?
De Sociaal Raadslieden helpen u graag met het doornemen van onduidelijke brieven, het schrijven van brieven aan instanties en denken met u mee.
U kunt bij ons terecht met vragen over:

 • maatschappelijke instellingen
 • arbeidszaken
 • ​belastingen en toeslagen
 • ​consumentenzaken
 • sociaal juridische vragen
 • sociale verzekeringen 
 • onderwijs en studiefinanciering
   

Open inloopspreekuur
Net als bij de Sociaal Wijkteams hebben de Sociaal Raadslieden en de vrijwilligers van Op Orde een open inloopspreekuur. 
U bent van harte welkom! Een afspraak maken is niet nodig.

Let op:
Bij binnenkomst ontvangt u een ticket met een nummer waarmee u kunt zien wanneer u aan de beurt bent. 
Als het erg druk is stoppen wij met het uitdelen van de tickets om te lange wachttijden te voorkomen. 
U kunt dan eventueel een andere keer terugkomen of naar een inloopspreekuur op een andere locatie gaan.  
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bereikbaarheid
Wij zijn elke werkdag tussen 09:00-16.30 uur te bereiken op de volgende manieren:

Telefoon:        038- 456 97 00
Whatsapp:     06 – 12185437 (uitsluitend voor Whatsappberichten; binnen 2 werkdagen nemen wij contact op)
Mail:                info@opordezwolle.nl

Aanmelden kan hier of laat u aanmelden door uw verwijzer.

Op Orde is een samenwerking tussen vier organisaties:
- Sociaal Raadslieden van Stichting De Kern
- WIJZ welzijn
- Humanitas 
- SchuldHulpMaatje van Voor Elkaar Zwolle