Voor de kosten van de opvoeding van uw kind(eren) tot 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen. 

Bedragen 2024:
Vanaf 1 januari 2024 gaat de kinderbijslag omhoog. U ontvangt het nieuwe bedrag voor het eerst begin april 2024.

Bedrag per kind per kwartaal:

Leeftijd kind                        Bedrag

  •  0 tot en met 5 jaar       € 279,49
  •  6 tot en met 11 jaar     € 339,38
  • 12 tot en met 17 jaar    € 399,27
     

Aanvraag:
Kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Krijgt u al kinderbijslag en is uw volgende kind in Nederland geboren? Dan hoeft u niets te doen. In sommige gevallen kunt u kinderbijslag aanvragen als u of uw kind in het buitenland woont.

Kinderbijslag aanvragen 1e kind:
De gemeente geeft de aangifte van de geboorte van uw kind door aan de SVB. Ongeveer 2 tot 4 weken na de aangifte krijgt u van de SVB een brief. Daarna kunt u de kinderbijslag aanvragen op de website van de SVB. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U kunt de SVB ook vragen een papieren aanvraagformulier op te sturen.

Krijgt u al kinderbijslag en is uw 2e of volgende kind in Nederland geboren? Dan hoeft u niets te doen. De SVB past de kinderbijslag automatisch voor u aan. U krijgt een brief waarin het nieuwe bedrag staat.

Wanneer krijgt u kinderbijslag?
U krijgt ieder kwartaal kinderbijslag. U krijgt de kinderbijslag nadat een kwartaal is afgelopen. De kinderbijslag wordt betaald in de eerste week van januari, april, juli en oktober.
Wanneer u de eerste keer kinderbijslag krijgt hangt af van de geboortedatum van uw kind.