Kinderopvangtoeslag 2022

U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt. En dat is zeker niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen.

Let op: kinderopvangtoeslag krijgt u niet automatisch, maar moet u altijd aanvragen via mijn Toeslagen.

Stichting Meedoen

Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting dat in de gemeente Zwolle ondersteuning voor de ontwikkeling van kinderen geeft wanneer dit via bestaande voorzieningen en gemeentelijke regelingen niet mogelijk is.  Voor de bestaande mogelijkheden verwijzen we naar de gemeentelijke website of www.kindloketzwolle.nl.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. Onvoorwaardelijk. We helpen met waar een kind behoefte aan heeft. En altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener.

Studentenreisproduct voor mbo'ers jonger dan 18 jaar

Met het studentenreisproduct kunt u gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. U kunt kiezen voor een week- of weekendabonnement. U regelt het studentenreisproduct meteen met uw studiefinanciering. Behalve als u mbo doet en nog geen 18 bent. Dan krijgt u nog geen studiefinanciering. U moet het reisproduct dan apart aanvragen.

Voor wie?
Iedereen die mbo doet, behalve als je bbl of deeltijd doet. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, lees dan de voorwaarden. Aanvragen is niet verplicht en kun je ook later nog doen.

Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving

Wij willen helpen wanneer er op geen andere wijze in het benodigde kan worden voorzien. Het Noodfonds biedt dan hulp in de vorm van een gift. We willen er samen met de hulpverleners naar streven dat deze wordt ingezet om een structurele oplossing voor de problemen van hun cliënt mogelijk te maken. Men zou kunnen zeggen dat het om een situatie moet gaan waar men "in de knel zit" en waarbij de problematiek dreigt te verergeren. Wij willen datgene doen dat nodig is om het hulpverleningsproces weer op gang te brengen.

Angsttandarts Zwolle

De tandartsen van de angstbegeleiding zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en volwassenen die moeilijk een tandheelkundige behandeling kunnen ondergaan of daar erg tegenop zien. Dit kan komen door grote emotionele problemen, zoals extreme angst. Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde biedt verschillende behandelingen aan om met angst om te leren gaan.

Klus in de wijk Zwolle

Klus in de wijk is een initiatief van een aantal  zorgorganisaties uit Zwolle. De klussers van Klus in de wijk zijn mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Bij Klus in de wijk werken allemaal unieke mensen  met verschillende achtergronden: deelnemers  met een verstandelijke /lichamelijk beperking, deelnemers met een psychiatrische, psychosociale beperking, vrijwilligers, werkelozen en professionals. Wat ons samenbindt is  een passie voor Klussen.

Stichting Present

Stichting Present Zwolle zet zich in voor ‘noaberschap’ in een modern jasje.
De missie  is om een brug te zijn tussen het aanbod van tijd, hart en handen van (groepen) vrijwilligers en mensen die een ontoereikend sociaal netwerk hebben, vaak in combinatie met een slechte gezondheid en/of moeilijke financiële situatie. De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals:

Vergoeding hoge zorgkosten 2022

Heeft u een laag inkomen en zorgkosten? Dan kunt u een extraatje voor deze kosten krijgen.

Als u hoge zorgkosten heeft, kan de gemeente een deel vergoeden. Deze vergoeding bestaat uit 2 delen:

Een tegemoetkoming voor het eigen risico
Moet u uw wettelijk verplicht eigen risico betalen aan uw zorgverzekeraar? Dan vergoedt de gemeente maximaal € 240 per jaar.

Huurtoeslag 2022

Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden:

Pagina's