Wat doet het Jeugdfonds Sport?
Het Jeugdfonds Sport is een particuliere organisatie, die vindt dat Alle kinderen moeten kunnen sporten. Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk kinderen die willen sporten, maar waarvoor de financiële middelen ontbreken, lid worden van een club. Het fonds betaalt de contributie en vergoedt de sportattributen tot een maximum van € 225 per 12 maanden per kind/sportseizoen

Wie komen in aanmerking?
inderen in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar1 die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders, dat niet kunnen. Bijvoorbeeld kinderen in gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120%3 van het wettelijk sociaal minimum.
Vooraf gekochte artikelen en attributen worden niet vergoed!

Hoe werkt het Jeugdfonds Sport?
Uitsluitend intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn bijvoorbeeld docenten, hulpverleners van het Bureau Jeugdzorg, schuldhulpverleners, sportbuurtwerkers of huisartsen die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind. Zij kennen de thuissituatie van het kind. Ouders en sportverenigingen kunnen dus geen aanvraag indienen.