Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing (voor een eenpersoonshuishouden is dit maximaal € 228,36, voor meerpersoonshuishoudens maximaal € 248,38)


Heeft u een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep dan is kwijtschelding niet mogelijk. Meer informatie vindt u in de informatiefolder kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.