Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing (voor een eenpersoonshuishouden is dit maximaal € 209,36, voor meerpersoonshuishoudens maximaal € 222,66)


Voor het aanvragen van de kwijtschelding heeft u een Digi-d nodig.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar kwijtschelding@kampen.nl.