Heb je een laag inkomen en kun je daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat je de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. De gemeente verleent geen kwijtschelding meer voor de aanslag van het waterschap (GBLT).

Voorwaarden

 • De aanslag gemeentelijke belastingen staat op jouw naam.
 • Je hebt geen overwaarde op een eigen woning.
 • je bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 3.350,00 tenzij je kunt aantonen dat jouw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk;
 • Komt het totale saldo op alle bank- en spaarrekeningen boven een bepaald bedrag uit? Dan wordt jouw verzoek afgewezen. Dit bedrag berekenen wij als volgt: het maandinkomen waar je volgens de Participatiewet recht op zou hebben + de rekenhuur van 1 maand min de wooncomponent + de ziektekostenpremie van 1 maand min de normpremie (Uitvoeringsregeling invorderingsweg 1990, afd 2, art. 12 d).
   

Geen kwijtschelding
Je krijgt geen kwijtschelding als je voldoende betalingscapaciteit hebt. Ook krijg je geen kwijtschelding als je vermogen hebt. De wetgever gaat er dan vanuit dat je de aanslag kunt betalen. Bovendien krijg je ook geen kwijtschelding als:

 • Je het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist hebt ingevuld.
 • Je de aanvullende informatie niet levert die bij het kwijtscheldingsformulier is gevraagd.
 • Je onjuiste gegevens hebt aangeleverd.
 • Er vermoeden bestaat dat er onwil is om te betalen.
 • Het feit dat je niet kunt betalen, aan jezelf is te wijten.
 • Er binnen korte tijd wijzigingen in jouw financiële situatie worden verwacht.
 • Er sprake is van sterk wisselende inkomens.
   

Betalingsregeling
Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar heb tijdelijk onvoldoende geld? Dan kun je in aanmerking komen voor een betalingsregeling.