Eten is een eerste levensbehoefte. Soms is een inkomen te laag om voldoende, (gezond) voedsel te kopen. De voedselbank zorgt ervoor dat mensen die daarvoor in aanmerking komen wekelijks een zo gezond mogelijk voedselpakket kunnen ophalen.  

Voorwaarden
Een alleenstaande komt in aanmerking voor een periodiek voedselpakket als het leefgeld niet meer bedraagt dan €230,- per maand. Bij een huishouden van meer personen vermeerderen we dat bedrag voor iedere volwassene met €95,-.

Aanvraag
Denkt u voor een periodiek voedselpaket in aanmerking te komen, neem dan contact met ons op. Als u wilt bellen over de aanvraag van een voedselpakket, dan kan dat het beste op dinsdag- of vrijdagochtend.
Het telefoonnummer is 06-45657239. U kunt ook een pakket aanvragen door het aanvraagformulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar Voedselbank Deventer.