Voor wie?

Voedselpakketten die door de Voedselbank Noordoost Overijssel ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die in een bepaalde periode te weinig geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

Toetsingscriteria 

De bedragen die hieronder worden genoemd zijn gerelateerd aan landelijk afgesproken richtlijnen. Onder leefgeld verstaan we het geld dat overblijft van het inkomen na aftrek van alle vaste lasten.

Bedragen per 1 januari 2016

Bij de vaststelling van het leefgeld houden we rekening met de gezinsgrootte. Als er in uw gezin minder leefgeld is dan hier staat aangegeven ontvangt u een voedselpakket van de Voedselbank. We kennen de volgende maand normen:

  • basisbedrag per huishouden € 110,-
  • per persoon komt er € 70,- bij (dus b.v. 2 volwassenen en 2 kinderen: € 110,- + 4 x € 70,- = € 390,-)

Deelnemers van de voedselbank worden elk half jaar opnieuw door ons gescreend.

Contact

Voedselbank Noordoost Overijssel

Secretariaat

Dagelijks bereikbaar op nummer 06 341 206 14
Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Aanmelden

Bij voorkeur via e-mail of via het contactformulier hieronder.
Anders door te bellen met het secretariaat

Bezoekadres

  • Zwingel 7
    7772 SK
    Hardenberg
  • 06-341 206 14