Wat is woonkostentoeslag?

Is uw inkomen plotseling gedaald? En heeft u een hoge huur of hoge hypotheeklasten die u daardoor niet meer kunt betalen? Dan kunt u misschien een woonkostentoeslag krijgen. Dit is een vorm van bijzondere bijstand.

Krijgt u deze toeslag? Dan verwachten wij soms van u dat u op zoek gaat naar een andere woning.

Hebt u een huurwoning? Dan kunt u alleen woonkostentoeslag krijgen als uw huur hoger is dan de huurtoeslaggrens.

Let op: voor de aanvraag bent u een DigiD nodig.