Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt.

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van de samenstelling van uw gezin. Maak een proefberekening om te zien of u kindgebonden budget kunt krijgen.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.
    Op 1 januari 2022 mag u niet meer vermogen hebben dan € 120.020. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw vermogen op 1 januari 2022 niet hoger zijn dan € 151.767.
     

Uw kindgebonden budget kunt u aanvragen met Mijn toeslagen. U kunt kindgebonden budget voor 2021 aanvragen tot 1 september 2022.